07:00 - 15:00
office@izolater.rs
00 381 31/533-582
Srpski | English | Deutsch | Русский

Diamond-Jet System

Diamond-Jet System je tehnologija koja koristi kiseonik i gorivo (tečno ili gasovito) u cilju stvaranja gasnog mlaza velike brzine. Čestice materijala se ubrizgavaju u gas i zajedno se ogromnom brzinom ispaljuju u pravcu materijala koji se obradjuje.

Primenjuje se za oblaganje valjaka u: -Hladnim i toplim valjaonicama čeličnih limova -Linijama za pocinkovanje -Proizvodnji belih limova -Rudarskoj industriji -Industriju papira -Grafičkoj industriji

Takođe se koristi u reparaciji oštećenih metalnih površina koje trpe velika opterećenja u procesu eksploatacije. IZOLATER je prva i zasada jedina firma u širem regionu koja ima i koristi Diamond-Jet tehnologiju.